Seminarium 19 mars

Av | februari 20, 2024

Baltic Sea Coastal Environment Under Climate Change and Human Activities

Tid: 19 mars kl. 17.00 – 20.30

Plats: Blue Science park, Open arena, Campus Gräsvik 2, Minervavägen 4, 371 75 Karlskrona

Fri entré och ingen anmälan!

Program

Introduktion, Yvonne Walther, Ordförande Vattenrådet för Blekingekusten

The LNU Knowledge Center KM Vatten, Mark Dopson, Linnaeus University

Climate change and the LNU heated bay project, Mark Dopson, Linnaeus University

Greenhouse gases emission from coastal environments in a warmer Baltic Sea, Marcelo Ketzer, Linnaeus University

Gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, Sanna Dufbäck Fornander, Länsstyrelsen Blekinge

Break with Refreshments

The Baltic Sea in a changing climate – through the looking glass of microbial carbon and nutrient cycling, Laura Seidel, Linnaeus University

Can coastal sediments recover if we stop climate change?, Songjun Li, Linnaeus University

Effects of bottom trawling on benthic ecosystem structure and function in the southern Baltic Proper, Laura Seidel, Linnaeus University

Varmt välkomna

Vattenrådet för Blekingekusten