Studiebesök hos Emåförbundet

Av | januari 16, 2024

Den 25 april 2023 gjorde Vattenrådet för Blekingekusten ett studiebesök hos Emåförbundet. Vi fick en intressant genomgång hur förbundet arbetar med vattenprovtagning (recipientkontroll),
samordning av vattenreglering och vatten och fiskevård.
Vid besök vid Åbyfors kvarn fick vi se resultatet av restaureringen av småländska Åby kvarndamm där man öppnat upp för fiskvandring
Sedan fick vi en visning av Karlshammars kraftverk med en genomgång av miljöåtgärder vid kraftverket. En god eftermiddagsfika höjde humöret en småkall vårdag!