Besök från Kunskapsmiljö Vatten – Linneuniversitetet

Av | mars 21, 2024

”Vi undrar om de mikrobiella samhällena i sedimenten kommer att återhämta sig när de förflyttas tillbaka till normala förhållanden” säger doktoranden Songjun Li som leder arbetet med att undersöka sedimenten. Här tillsammans med Laura Seidel, forskare i ekologi.

Den 19 mars fick Vattenrådet besök från en forskargrupp från Linneuniversitetet som arbetar med klimatförändringars påverkan av kustzoner. De har studerat ett faktiskt exempel på en Östersjövik utanför Oskarshamns kränkraftverk som har värmts upp under 50 år. Experimentet innefattar ett unikt tillfälle att undersöka effekter i verkligheten med naturliga referensområden. Frågan de ställer är om det går att vända effekter av den globala uppvärmningen?

Projektets syfte är att studera samhällen av bakterier och plankton i vikar som värmts upp över lång tid för att förstå hur klimatförändringen kommer påverka Östersjön. Resultatet är insikter om vilka konsekvenser den globala uppvärmningen får för Östersjöns ekosystem.

Föreläsare var Mark Dopson, professor, Marcelo Ketzer, professor, Laura Seidel, postdoktor, Sojung Li, Doktorand.

Läs mer om projektet här Går det att vända effekterna av den globala uppvärmningen? Här söker forskarna efter svaret | lnu.se