Kontakt

Styrelsen:
Yvonne Walther, ordförande, länsstyrelsen Blekinge (Ordförande)
Tom Larsson, Blekinge kust och skärgårdsförening 
Mattias Holmqvist , Blekinge Arkipelag
Helen Gårner, Sölvesborgs kommun
Leif Törnqvist, SNF Blekinge

Mats Nying, Svenska jägareförbundet
Ulf Lindahl, länsstyrelsen Blekinge
Jesper Bergman, Karlshamn kommun
Sofie Samuelsson, Ronneby kommun
Karin Lundberg
Lars Karlsson, LRF (C)

Kontakt:
Yvonne Walther, ymwalther@gmail.com

Revisor:
Peter Jörgensson


Valberedningen, sammankallande: