Kontakt

Styrelsen:
Yvonne Walther, ordförande, länsstyrelsen Blekinge
Eva Steiner, vice ordförande, Karlskrona kommun, VA
Sven Erik Harrysson, sekreterare, Blekinge sjöjaktvårdsförening
Lars Karlsson, kassör, LRF

Leif Emilsson, Blekinge kust- och skärgårdsförening
Mats Nying, Svenska jägareförbundet, Blekinge
Greger Ohlsson, Blekinge Naturskyddsförening
Ulf Lindahl, länsstyrelsen Blekinge
Jesper Bergman, Karlshamn kommun
Sofie Samuelsson, Ronneby kommun
Karin Lundberg

Helen Gårner, suppleant Sölvesborg kommun

Kontakt:
Yvonne Walther, ymwalther@gmail.com
Eva Steiner, eva.steiner@karlskrona.se


Valberedningen, sammankallande:
Monika Oredsson, monika.oredsson@gmail.com