Vattenrådet för Blekingekusten jobbar med remissen Grön infrastruktur

Av | november 18, 2018

Medlemmar i vattenrådet kan komma med synpunkter till styrelsen senast den 15 januari 2019.

Mer information finns hos Länsstyrelsen