Hem

Välkommen till Vattenrådet för Blekingekusten

Vattenrådet för Blekingekusten är en ideell förening som bildades 2011 och som omfattar hela Blekinges kust från Valjeviken i väster till Brömsebro i öster.

Norra Hanöbuktens skärgård utgör Sveriges sydligaste skärgård i Östersjön. Sammanlagt finns här nära 1000 öar och skär.

Ett stort antal vattendrag mynnar ut i kusten. Kustvattnets kvalitet beror dels på aktiviteter på land, dels på aktiviteter vid kust och i hav.

Vattenrådet

  • skall fungera som en samordnande länk mellan olika organisationer som påverkar eller påverkas av den marina miljön och vattenmyndigheten Södra Östersjön. Detta för att sträva efter att få ett helhetsperspektiv på den marina miljön.
  • vill öka kunskapen om vatten genom bland annat föreläsningar, seminarier, studiebesök och möten med olika organisationer och myndigheter.
  • vill arbeta för att en kunskapsbank om vatten byggs upp.