Årsstämma med sälseminarium

Tid och plats

2019-05-16
Café Mandeltårtan
Fridhemsvägen 2 Ronneby

Program

Kl. 16-17 Årsstämma, gamla och nya medlemmar välkomna

17-20 Sälseminarium

Sven-Gunnar Lunneryd/Sara Königsson (SLU)
Sälen en värdefull resurs eller ett skadedjur?

Staffan Waldo (SLU)
Hur påverkar sälen ekonomin i det svenska småskaliga fisket

Åsa Waldo (LU)
Att samexistera med rovdjur – fallet säl och fiske

Vattenrådet bjuder på kaffe och smörgås, anmälan obligatorisk senast 10 maj till s-e.harrysson@telia.com
( Med reservation för ändringar)

Välkomna
Vattenrådet för Blekingekusten