Samverkansmöte med tema torka och vattenbrist

Vattenrådet för Blekingekusten bjuder in till samverkansmöte med övriga vattenråd samt andra intresserade med tema torka och vattenbrist.

Plats:

Naturum, Gymnastikpromenaden 2, 372 36 Ronneby
7 februari klockan 14.30 – 17.30

Program:

Niclas Hjerdt, SMHI ”Tre svåra år 2016-2018: Ska vi vänja oss vid torkan och vattenbrist?”

Mattias Gustavsson, SGU ”Grundvatten i Blekinge”

Marika Mårtensson, Karlshamns kommun ”Klimatanpassningsarbete för en säker dricksvattenförsörjning”

Emma Sjögren, WSP ”Torka-Utmaningar, konsekvenser och möjligheter till lösningar hos verksamhetsutövare”


Fritt inträde men obligatorisk anmälan senast 1 februari till 

s-e.harrysson@telia.com

Obligatorisk anmälan senast 1 februari till s-e.harrysson@telia.com
VRBK bjuder på kaffe och kaka.