Gäddseminarium

Vattenrådet för Blekingekusten bjuder in till ett seminarium om

Gäddan i Östersjön

Galtsjöns Wärdshus , Galtsjön 1, 372 91 RONNEBY
25 september klockan 16:00-19:30

Program:

16:00 Introduktion från Vattenrådet för Blekingekusten
16:10 Gäddan i Östersjön , Per Larsson, Linnéuniversitetet, Kalmar
16:40 “Ger gäddfabriker fler gäddor i kustbandet?”, Kristofer Bergström/Petter Tibblin Linnéuniversitetet, Kalmar

17:10 Fika (kaffe och smörgås)

17:50 Regional förvaltningsplan för gädda, Kim Berndt, Länsstyrelsen i Blekinge län
18:20 Gäddvåtmarker, Olof Engstedt, Sportfiskarna
18:50 Yrkesfiske och Gäddan, Bengt Larsson SYEF
19:20 Avslutning

Anmälan senast 21 september till s-e.harrysson@telia.com